Gallery


เทศบาลตำบลแม่กุ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลแม่กุ โดยนายสุวิทย์ ยาเถิน ตำแหน่งประธานสภาเทศบาลตำบลแม่กุ พร้อมด้วยนายภู่ภากร สุภาพ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลแม่กุ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกองและ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่กุ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ณ ลานที่ว่าการอำเภอแม่สอด
( 5 รูป )
เทศบาลตำบลแม่กุ ดำเนินกิจกรรมร่วมใจทำความสะอาดตลาดสด เทศบาลตำบลแม่กุ
วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 10.30 น. เทศบาลตำบลแม่กุ ดำเนินกิจกรรมร่วมใจทำความสะอาดตลาดสด เทศบาลตำบลแม่กุ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร โดยมีนายภู่ภากร สุภาพ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเทศตำบลแม่กุ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกอง พนักงาน เจ้าหน้าที่ลูกจ้างเทศบาลตำบลแม่กุ และคณะจิตอาสาในเขตเทศบาลตำบลแม่กุ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
( 5 รูป )
เทศบาลตำบลแม่กุ ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพตร
วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 18.30 น. เทศบาลตำบลแม่กุ ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพตร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอด
( 5 รูป )
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561
วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 06.30 น. เทศบาลตำบลแม่กุ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอด
( 5 รูป )
เข้ารับการประเมินผู้บริหารองค์กร
วันที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 14.30 น เทศบาลตำบลแม่กุ เข้าร่วมการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) โดยมีนายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบและรวบรวมผลการประเมินผู้บริหารท้องถิ่นระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/ 2561 ณ ห้องประชุมอำเภอแม่สอด ชั้น 2 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
( 4 รูป )
 หน้าที่
1

LikeBox