ข่าวประชาสัมพันธ์
   12 ก.ค. 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
   ประกาศเทศบาลตำบลแม่กุ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
[ 12 ก.ค. 2561 ]
  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
   2 ก.ค. 2561 : จัดซื้อ/จัดจ้าง
   ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
[ 2 ก.ค. 2561 ]
  ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน2561
   4 มิ.ย. 2561 : จัดซื้อ/จัดจ้าง
   ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
[ 4 มิ.ย. 2561 ]
  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือนพฤษภาคม 2561
   31 พ.ค. 2561 : ประกาศ / คำสั่ง แจ้งให้ทราบ
   ประกาศเทศบาลตำบลแม่กุ
[ 31 พ.ค. 2561 ]
  เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่้วไป
   17 พ.ค. 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
   ประกาศเทศบาลตำบลแม่กุ
[ 17 พ.ค. 2561 ]
  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
   9 พ.ค. 2561 : ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
   ประกาศเทศบาลตำบลแม่กุ
[ 9 พ.ค. 2561 ]
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่กุเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   9 พ.ค. 2561 : ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
   ประกาศเทศบาลตำบลแม่กุ
[ 9 พ.ค. 2561 ]
  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่กุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   8 พ.ค. 2561 : จัดซื้อ/จัดจ้าง
   ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
[ 8 พ.ค. 2561 ]
  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือนเมษายน 2561

 

View
วันที่ 19 ธันวาคม 2560 เทศบาลตำบลแม่กุ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดพิธีเปิดอาคารศูนย์ออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ

[ 26 ธ.ค. 2560 ]
( 5 รูป )

View
วันที่ 13 มกราคม 2561 โดยกองการศึกษา และโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ จัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

[ 16 ม.ค. 2561 ]
( 5 รูป )

View
วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เทศบาลตำบลแม่กุ โดยโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ ดำเนินการจัดโครงการการแข่งขันกีฬาราชพฤษ์เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2560

[ 26 ธ.ค. 2560 ]
( 5 รูป )

LikeBox