ข่าวประชาสัมพันธ์
   5 พ.ย. 2561 : จัดซื้อ/จัดจ้าง
   การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2562
[ 5 พ.ย. 2561 ]
  การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2562
   5 พ.ย. 2561 : จัดซื้อ/จัดจ้าง
   การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2562
[ 5 พ.ย. 2561 ]
  การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2562
   5 พ.ย. 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
   ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
[ 5 พ.ย. 2561 ]
  ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(แบบ ผด3)งวดที่3(กรกฎาคม-กันยายน)
   1 พ.ย. 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
[ 1 พ.ย. 2561 ]
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   1 พ.ย. 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
[ 1 พ.ย. 2561 ]
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
   31 ต.ค. 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
   ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
[ 31 ต.ค. 2561 ]
  ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
   26 ก.ย. 2561 : ประกาศ / คำสั่ง แจ้งให้ทราบ
   ประกาศเทศบาลตำบลแม่กุ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
[ 26 ก.ย. 2561 ]
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
   22 ส.ค. 2561 : ประกาศ / คำสั่ง แจ้งให้ทราบ
   ประกาศเทศบาลตำบลแม่กุ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
[ 22 ส.ค. 2561 ]
   รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

 

View
เทศบาลตำบลแม่กุ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดกิจกรรม \"เผ้วบ้านแป๋งเมือง ฮับแขกมาเยือน\" ตามโครงการ ตากเมืองสะอาด
วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลแม่กุ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดกิจกรรม \"เผ้วบ้านแป๋งเมือง ฮับแขกมาเยือน\" ตามโครงการ ตากเมืองสะอาด โดยมี นายภู่ภากร สุภาพ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลแม่กุ พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่กุ อ.ส.ม รพ.สต บ้านแม่กุเหนือ รพ.สต เทศบาลตำบลแม่กุ ประธานชุมชนทั้ง 6 ชุมชน พนักงานโรงงานทอปฟอร์ม และประชาชนจิตอาสาเทศบาลตำบลแม่กุ เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ โดยเก็บขยะ ตัดหญ้าข้างถนนหมายเลข 1090 เริ่มตั้งแต่ หจก.ทรัพย์แม่เมย หมู่ที่ 7 ถึงจุดสิ้นสุด ปั้ม North หมู่ที่ 2

[ 18 ต.ค. 2561 ]
( 5 รูป )

View
เทศบาลตำบลแม่กุ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลแม่กุ โดยนายสุวิทย์ ยาเถิน ตำแหน่งประธานสภาเทศบาลตำบลแม่กุ พร้อมด้วยนายภู่ภากร สุภาพ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลแม่กุ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกองและ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่กุ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ณ ลานที่ว่าการอำเภอแม่สอด

[ 14 ต.ค. 2561 ]
( 5 รูป )

View
เทศบาลตำบลแม่กุ ดำเนินกิจกรรมร่วมใจทำความสะอาดตลาดสด เทศบาลตำบลแม่กุ
วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 10.30 น. เทศบาลตำบลแม่กุ ดำเนินกิจกรรมร่วมใจทำความสะอาดตลาดสด เทศบาลตำบลแม่กุ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร โดยมีนายภู่ภากร สุภาพ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเทศตำบลแม่กุ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกอง พนักงาน เจ้าหน้าที่ลูกจ้างเทศบาลตำบลแม่กุ และคณะจิตอาสาในเขตเทศบาลตำบลแม่กุ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

[ 14 ต.ค. 2561 ]
( 5 รูป )

View
เทศบาลตำบลแม่กุ ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพตร
วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 18.30 น. เทศบาลตำบลแม่กุ ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพตร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอด

[ 14 ต.ค. 2561 ]
( 5 รูป )

View
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561
วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 06.30 น. เทศบาลตำบลแม่กุ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอด

[ 14 ต.ค. 2561 ]
( 5 รูป )

View
เข้ารับการประเมินผู้บริหารองค์กร
วันที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 14.30 น เทศบาลตำบลแม่กุ เข้าร่วมการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) โดยมีนายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบและรวบรวมผลการประเมินผู้บริหารท้องถิ่นระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/ 2561 ณ ห้องประชุมอำเภอแม่สอด ชั้น 2 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

[ 5 ต.ค. 2561 ]
( 4 รูป )

View
ร่วมพิธีเปิดโครงการ \"เผ้วบ้านแป๋งเมือง ฮับแขกมาเยือน\"
วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลแม่กุ โดยนายภู่ภากร สุภาพ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลแม่กุ มอบหมายให้ นายรัฐชนะ อินทร์สุวรรณ์ รองปลัดเทศบาลตำบลแม่กุ พร้อมด้วย พนักงานเทศบาลตำบลแม่กุ ร่วมพิธีเปิดโครงการ \"เผ้วบ้านแป๋งเมือง ฮับแขกมาเยือน\" ณ บริเวณป้อมตำรวจทางหลวงแม่สอด

[ 18 ต.ค. 2561 ]
( 5 รูป )

View
เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก 17 จังหวัด ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 36 สุโขทัยธานีเกมส์ ณ สนามกีฬาบุญสม มาร์ติน สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 17.00 น. เทศบาลตำบลแม่กุ โดยนายสุวิทย์ ยาเถิน ตำแหน่งประธานสภาเทศบาลตำบลแม่กุ พร้อมด้วยนายภู่ภากร สุภาพ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลแม่กุ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกอง คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก 17 จังหวัด ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 36 สุโขทัยธานีเกมส์ ณ สนามกีฬาบุญสม มาร์ติน สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ซึ่งจะมีการแข่งขันระหว่างวันที่ 19-28 ตุลาคม 2561

[ 22 ต.ค. 2561 ]
( 5 รูป )

View
ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปี 2561
วันที่ 21 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลแม่กุ โดยนายภู่ภากร สุภาพ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี ตำบลแม่กุ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่กุ รองปลัดเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน อ.ส.ม รพ.สต บ้านแม่กุเหนือ รพ.สต.เทศบาลตำบลแม่กุ หน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนจิตอาสาเทศบาลตำบลแม่กุ ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปี 2561 โดยมีนายชัยพฤติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ป่าชุมชนบ้านแม่กุใต้ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

[ 22 ต.ค. 2561 ]
( 5 รูป )

View
เทศบาลตำบลแม่กุ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร (ข้าวสาร อาหารแห้ง)
วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 06.00 น. เทศบาลตำบลแม่กุ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร (ข้าวสาร อาหารแห้ง) เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

[ 24 ต.ค. 2561 ]
( 5 รูป )

View
เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลแม่กุ โดยนายสุวิทย์ ยาเถิน ตำแหน่งประธานสภาเทศบาลตำบลแม่กุ พร้อมด้วยนายภู่ภากร สุภาพ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลแม่กุ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกอง พนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

[ 24 ต.ค. 2561 ]
( 5 รูป )

View
เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 18.30 น. เทศบาลตำบลแม่กุ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

[ 24 ต.ค. 2561 ]
( 5 รูป )

View
เทศบาลตำบลแม่กุ ร่วมต้อนรับคณะดูงานเทศบาลแม่จะเรา ร่วมเข้าดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ
วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลแม่กุ โดยนายสุวิทย์ ยาเถิน ตำแหน่งประธานสภาเทศบาลตำบลแม่กุ พร้อมด้วยนายภู่ภากร สุภาพ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายก เทศมนตรีตำบลแม่กุ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่กุ ผู้อำนวยการกอง คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่กุและคณะครูโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ ร่วมต้อนรับคณะดูงานเทศบาลแม่จะเรา ร่วมเข้าดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้มีความรู้ในการพัฒนาตัวเองและวิชาชีพ และนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาดูงาน มาประยุกต์ใช้ในองค์กรให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

[ 31 ต.ค. 2561 ]
( 5 รูป )

View
เทศบาลตำบลแม่กุ ร่วมพิธีเปิด \"ตลาดประชารัฐตำบลแม่กุ กาดวันวา ปี 2 \"
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.30 น. เทศบาลตำบลแม่กุ ร่วมพิธีเปิด \"ตลาดประชารัฐตำบลแม่กุ กาดวันวา ปี 2 \" โดยมีนายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ ณ บริเวณลานน้ำพุ ปั้มน้ำมันแม่กุบริการ ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

[ 5 พ.ย. 2561 ]
( 5 รูป )

 

LikeBox