เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 เทศบาลตำบลแม่กุ ดำเนินการจัดการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 เทศบาลตำบลแม่กุ ดำเนินการจัดการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559


ดำเนินการจัดการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559


ดำเนินการจัดการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559


ดำเนินการจัดการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559


ดำเนินการจัดการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559

LikeBox