ข่าวประชาสัมพันธ์


  

12 ม.ค. 2560 : ประกาศ / คำสั่ง แจ้งให้ทราบ
เรื่อง ให้เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 12 ม.ค. 2560 ]
เรื่อง ให้เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2560
8 ธ.ค. 2559 : ข่าวเทศบาล
ประกาศเทศบาลตำบลแม่กุ เรื่อง ให้ผู้ประกอบการค้าตามเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลแม่กุ ยื่นคำร้องขอใบอนุญาตประกอบการค้า ประจำปี 2559 [ 8 ธ.ค. 2559 ]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่กุ เรื่อง ให้ผู้ประกอบการค้าตามเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลแม่กุ ยื่นคำร้องขอใบอนุญาตประกอบการค้า ประจำปี 2559
8 ธ.ค. 2559 : จัดซื้อ/จัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 [ 8 ธ.ค. 2559 ]
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
17 พ.ย. 2559 : ประกาศ / คำสั่ง แจ้งให้ทราบ
ประกาศเทศบาลตำบลแม่กุ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ตำแหน่งพนักงานกู้ชีพ [ 17 พ.ย. 2559 ]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่กุ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ตำแหน่งพนักงานกู้ชีพ
9 พ.ย. 2559 : ข่าวเทศบาล
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2559 [ 9 พ.ย. 2559 ]
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2559
1 พ.ย. 2559 : ประกาศ / คำสั่ง แจ้งให้ทราบ
การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ [ 1 พ.ย. 2559 ]
การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
4 ต.ค. 2559 : ประกาศ / คำสั่ง แจ้งให้ทราบ
ประกาศเทศบาลตำบลแม่กุ เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายแระจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 4 ต.ค. 2559 ]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่กุ เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายแระจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
3 ต.ค. 2559 : ประกาศ / คำสั่ง แจ้งให้ทราบ
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 [ 3 ต.ค. 2559 ]
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
18 ส.ค. 2559 : จัดซื้อ/จัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 [ 18 ส.ค. 2559 ]
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม2559
5 ก.ค. 2559 : จัดซื้อ/จัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2559 [ 5 ก.ค. 2559 ]
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2559
17 มิ.ย. 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 17 มิ.ย. 2559 ]
รายชือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
10 มิ.ย. 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก [ 10 มิ.ย. 2559 ]
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
2 มิ.ย. 2559 : จัดซื้อ/จัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 [ 2 มิ.ย. 2559 ]
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
23 พ.ค. 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก [ 23 พ.ค. 2559 ]
การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
2 พ.ค. 2559 : จัดซื้อ/จัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง [ 2 พ.ค. 2559 ]
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2559
25 มี.ค. 2559 : ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
ประกาศสอบราคาอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่๑/๒๕๕๙ ของโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ [ 25 มี.ค. 2559 ]
ประกาศสอบราคาอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่๑/๒๕๕๙ ของโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ
16 มี.ค. 2559 : ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
ประกาศสอบราคาศาลาธรรมสังเวช 1 [ 16 มี.ค. 2559 ]
ประกาศสอบราคาศาลาธรรมสังเวช 1
2 มี.ค. 2559 : จัดซื้อ/จัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง [ 2 มี.ค. 2559 ]
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
1 ก.พ. 2559 : จัดซื้อ/จัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง [ 1 ก.พ. 2559 ]
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2559
7 ม.ค. 2559 : จัดซื้อ/จัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง [ 7 ม.ค. 2559 ]
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2558


หน้าที่
1
2
3

LikeBox