ข่าวประชาสัมพันธ์


  

6 ม.ค. 2559 : ประกาศ / คำสั่ง แจ้งให้ทราบ
ประกาศเทศบาลตำบลแม่กุ [ 6 ม.ค. 2559 ]
เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2559
6 ม.ค. 2559 : ประกาศ / คำสั่ง แจ้งให้ทราบ
ประกาศเทศบาลตำบลแม่กุ [ 6 ม.ค. 2559 ]
เรื่อง ให้เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ยื่นชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2559
6 ม.ค. 2559 : ประกาศ / คำสั่ง แจ้งให้ทราบ
ประกาศเทศบาลตำบลแม่กุ [ 6 ม.ค. 2559 ]
เรื่อง ให้เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษี ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2559


หน้าที่
1 2
3

LikeBox