ข่าวประชาสัมพันธ์


เรื่อง : ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าว  : จัดซื้อ/จัดจ้าง
เมื่อ  : จันทร์ ที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559


 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม  2559เข้าชม : 162


จัดซื้อ/จัดจ้าง 5 อันดับล่าสุด

      ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2560 2 พ.ย. 2560
      ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2560 7 ก.ย. 2560
      ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 2 ส.ค. 2560
      ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2560 19 ก.ค. 2560
      ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 12 มิ.ย. 2560LikeBox