ข่าวประชาสัมพันธ์


เรื่อง : ประกาศสอบราคาศาลาธรรมสังเวช 1
ข่าว  : ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
เมื่อ  : พุธ ที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559


 ประกาศสอบราคาศาลาธรรมสังเวช 1เข้าชม : 195


ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศเทศบาลตำบลแม่กุ 12 มี.ค. 2561
      ประกาศเทศบาลตำบลแม่กุ 12 มี.ค. 2561
      ประกาศเทศบาลตำบลแม่กุ เรื่องประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ธ.ค. 2560
      ประกาศเทศบาลตำบลแม่กุ เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ธ.ค. 2560
      ประกาศสอบราคาอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่๑/๒๕๕๙ ของโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ 25 มี.ค. 2559LikeBox