ข่าวประชาสัมพันธ์


เรื่อง : การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ข่าว  : ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อ  : จันทร์ ที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559


 เทศบาลตำบลแม่กุ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

1. ตำแหน่งที่รับสมัครและอัตราค่าตอบแทน

  1.1 ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

  1.2 ค่าตอบแทน 9000 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 1000 บาท

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  รายละเอียดเอกสารแนบท้าย ภาคผนวก ก

 

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

  ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาลตำแบลแม่กุ ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 - 8 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ และวันหุดนักขัตฤกษ์ หรือสอบถามรายละเอียด โทร 055-583030 ต่อ 107

 

4. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร

  โดยต้องชำระเงินพร้อมส่งใบสมัคร 100 บาท ทั้งนี้ เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมการสมัครสอบจะเรีกคืนไม่ได้

 

รายละเอียดตาม : ไฟล์แนบ<< คลิก !!เข้าชม : 228


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศเทศบาลตำบลแม่กุ เรื่องประการายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 30 ม.ค. 2561
      ประกาศเทศบาลตำบลแม่กุ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 13 ธ.ค. 2560
      ใบสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 13 ธ.ค. 2560
      ประกาศเทศบาลตำบลแม่กุ ให้ผู้ประกอบการค้าตามเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลแม่กุ ยื่นคำร้องขอใบอนุญาตประกอบร้านค้า 8 ธ.ค. 2560
      ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 4 ธ.ค. 2560LikeBox