ข่าวประชาสัมพันธ์


เรื่อง : ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าว  : จัดซื้อ/จัดจ้าง
เมื่อ  : จันทร์ ที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561


 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือนพฤษภาคม 2561เข้าชม : 23


จัดซื้อ/จัดจ้าง 5 อันดับล่าสุด

      ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 4 มิ.ย. 2561
      ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 8 พ.ค. 2561
      ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2560 7 ก.ย. 2560LikeBox